Pomorski Serwis Pożarowy

Najlepsza jakość na pomorzu!
To nie tylko hasło, sprawdź nas,
721 815 708

Pomorski Serwis Pożarowy – najlepsza jakość na pomorzu! To nie tylko hasło, sprawdź nas!
tel. 721 815 708

Szukaj
Close this search box.
Impregnacja ognioochronna tkanin​

Impregnacja ognioochronna tkanin​

Zapraszamy do zapoznania się z Pożarowym ABC w firmie

Oprócz całej rozciągłości dostępnych systemów pożarowych, walczących aktywnie z pożarem, jak zraszacze, gaśnice, hydranty, będące w ciągłej gotowości czujki, są też te bardziej niedocenione.
Równie potrzebne i wymagane do uzupełnienia ochrony przeciwpożarowej, a mowa tu o wykładzinach, tkaninach i materiałach, które pasywnie walczą z rozprzestrzenianiem się pożaru.

Bardzo ważnym elementem w walce z pożarem są zatem elementy wyposażenia wnętrz obecne w danym obiekcie.

Najczęstszymi obiektami w których wykonujemy impregnacje ogniochronne są przedszkola, szkoły, ośrodki wypoczynkowe. To właśnie w przedszkolach przede wszystkim na wykładzinach bawią się dzieci, jeśli jest atestowana oznacza to, że wykładzina została wykonana z materiału, który nie pali się, ale topi, co – w przypadku wystąpienia źródła ognia – zapobiega jego rozprzestrzenianiu się.

Jeśli nie ma takiego atestu, to impregnujemy na przykład wykładziny, chodniki do poziomu trudnozapalności.

Co mówią przepisy?

Miejsca w których niezbędne są materiały o właściwościach trudno-zapalnych określa  Rozporządzenie:

OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego:

§258. 1.
W strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

Szybkie przypomnienie co to są strefy pożarowe ZL I, II, III, V.

Od właściwości palnych, dymotwórczych, toksyczności materiałów głównie zależy  bezpieczeństwo pożarowe. Zatem dążąc do zabezpieczenia do poziomu niezapalności lub trudnozapalności, w sytuacji nawet gdy powstanie iskra, płomień, będzie dużo czasu aby zareagować/uciec/ugasić źródło.

Niestety nie wszystko da się zaimpregnować, a właściwości pożarowe materiałów w domach, mieszkaniach nie podlegają pod restrykcyjne wymagania przeciwpożarowe jak te ze wspomnianych wyżej stref, mają zatem większe możliwości palne. Co ciekawe to właśnie do domach, mieszkaniach jest najwięcej pożarów, patrząc na statystykę.

Wracając jednak do wymagań materiałów stref pożarowych ZL I, II, III, V ważne jest aby zadbać o ich właściwości niepalne. Warto na to zwrócić uwagę przed zakupem odpowiednich materiałów.

Wykonujemy impregnacje ognioochronne materiałów, które mogą stanowić zagrożenie podczas ewakuacji, czy też podczas potencjalnego rozprzestrzeniania się pożaru, tak aby nie stanowiły śmiertelnego zagrożenia dla życia i ludzi.
Po impregnacji przygotowujemy protokół, który stanowi potwierdzenie wykonanej czynności, dołączając do tego certyfikat środka jaki został użyty.

Podstawa prawna:

„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Impregnacja wykładzin podłogowych jest wymagana przez paragrafy:

§258. 1. W strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów

łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

§260. 1. W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione.

Kurtyny, zasłony, draperie, żaluzje należy impregnować na podstawie:

§258. 1a. W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:
1) ti ≥ 4 s;
2) ts ≤ 30 s;
3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki;
4) nie występują płonące krople.