Pomorski Serwis Pożarowy

Najlepsza jakość na pomorzu!
To nie tylko hasło, sprawdź nas,
721 815 708

Pomorski Serwis Pożarowy – najlepsza jakość na pomorzu! To nie tylko hasło, sprawdź nas!
tel. 721 815 708

Szukaj
Close this search box.
badania UDT gaśnic

Ważna zmiana w 2022r. – badania UDT gaśnic

Ten artykuł znajduje się w kategorii:

Jestem na facebooku:

skomentuj:

udostępnij:

Ważna zmiana w 2022r. - jakie gaśnice nie podlegają badaniu UDT w nowym Rozporządzeniu?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.

Nowe Rozporządzenie dotyczące UDT gaśnic weszło w życie dnia 27 stycznia 2022r.

Jest to bardzo ważna zmiana, ponieważ zmienił się rodzaj dozoru technicznego dla gaśnic przenośnych i przewoźnych (nazywanych niegdyś agregatami proszkowymi na kółkach).

W praktyce oznacza to, że gaśnice które najczęściej co 3 lub 5 lat musiały przechodzić dozór pełny UDT nie mają już tego obowiązku, teraz jest to dozór uproszczony.

Do tej pory, aby część określonego typu gaśnic właściwie eksploatować, należało  przestrzegać przepisów, które mówiły o dozorze pełnym gaśnic – oddawało się do serwisu ppoż. gaśnice najczęściej co 3 lub 5 lat w zależności od rodzaju gaśnicy, celem przeprowadzenia próby ciśnieniowej zbiornika:

„Organ właściwej jednostki dozoru technicznego:

 • przeprowadza badania urządzenia w warunkach gotowości do pracy — badania odbiorcze,
 • wykonuje okresowe i doraźne badania techniczne,
 • sprawdza zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne,”

Wykaz przepisów, które mówiły jakie zbiorniki gaśnic podlegają dozorowi pełnemu:

“2.2. Zbiorniki gaśnic pianowych oraz z innym czynnikiem gaśniczym na bazie wody, bez wykładziny antykorozyjnej o pojemności większej niż 6 litrów znajdujące się pod stałym ciśnieniem (gaz pędny zmagazynowany jest razem z czynnikiem gaśniczym).

 • Forma dozoru technicznego – dozór pełny.
 • Badania okresowe – co 3 lata, z tym, że dla zbiorników gaśnic oznaczonych CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono inne terminy.

2.3. Zbiorniki gaśnic:

 • pianowych oraz z innym czynnikiem gaśniczym na bazie wody,
 • proszkowych,
 • halonowych;

o pojemności większej niż 6 litrów znajdujące się pod stałym ciśnieniem (gaz pędny zmagazynowany jest razem z czynnikiem gaśniczym).

 • Forma dozoru technicznego – dozór pełny.
 • Badania okresowe – co 5 lat, z tym, że dla zbiorników gaśnic oznaczonych CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono inne terminy.

2.5. Gaśnice przewoźne (masa gotowej do użycia gaśnicy przekracza 20 kg), zasilane czynnikiem pędnym z dodatkowego zbiornika (butli) występowały i nadal mogą występować pod nazwą nadaną przez producenta jako „agregaty gaśnicze”. Zbiorniki na czynnik gaśniczy, zasilane czynnikiem pędnym z butli, będących wyposażeniem agregatów gaśniczych (gaśnic przewoźnych), objęte są rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych. Forma dozoru technicznego oraz terminy badań tych zbiorników zawarte są w załączniku do powyższego rozporządzenia (L.p. 62).”

Wciąż jednak gaśnice należy objąć rewizją zewnętrzną co roku, oraz rewizją wewnętrzną co 5 lat.

Zgłoszenie gaśnicy do UDT

Tym samym mamy tu jeszcze jedną ważną informację:
nowe Rozporządzenie znosi obowiązek zgłoszenia do UDT gaśnic przewoźnych przy ich  eksploatacji.

Od 27.01.2022r. nie trzeba już zgłaszać gaśnic przewoźnych (agregatów proszkowych) do UDT. Nie ma też obowiązku wykonywania badań ciśnieniowych tychże zbiorników. 

Nie zmienił się tylko punkt mówiący o gaśnicach śniegowych:

“2.4. Zbiorniki gaśnic śniegowych i butle na czynnik pędny w gaśnicach.
Forma dozoru technicznego – dozór pełny.
Badania okresowe – co 10 lat (tak jak dla butli gazowych objętych „Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR”), z tym, że dla oznaczonych CE zgodnie z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeśli w instrukcji określono inne terminy.”

Oznacza to, że w zbiornikach gaśnic na dwutlenek węgla;

 • rewizja zewnętrzna,
 • rewizja wewnętrzna,
 • próba ciśnieniowa 

muszą być przeprowadzane co 10 lat.

Mam na imię Maciej.
Opisuję tutaj bieżące wydarzenia, te związane z pracą i nie tylko.
Można tu znaleźć ciekawe miejsca w których bywamy, oraz najciekawsze artykuły w polskim internecie dotyczące spraw ppoż.

Najnowsze posty

Jeśli Ci się spodobało podziel się :)

Facebook
Twitter

Powiązane tematy

Chcesz zlecić przegląd gaśnic?
Najpierw przeczytaj koniecznie:

Subscribe
Notify of
pole nie jest wymagane
pole nie jest wymagane
0 Komentarze
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze