Pomorski Serwis Pożarowy

Najlepsza jakość na pomorzu!
To nie tylko hasło, sprawdź nas,
721 815 708

Pomorski Serwis Pożarowy – najlepsza jakość na pomorzu! To nie tylko hasło, sprawdź nas!
tel. 721 815 708

Szukaj
Close this search box.
Przegląd systemu oddymiania

Przegląd systemu oddymiania

Na początek ciekawostka:
“Według toksykologicznej i sądowo-lekarskiej oceny przyczyn zgonu osób, które zostały znalezione po ugaszeniu pożaru, najczęstszym powodem śmierci jest działanie tlenku węgla oraz cyjanowodoru (40,8%).”

“Organizm człowieka reaguje chorobowo na wszelkie zmiany związane z podwyższeniem temperatury powyżej 50*C, która stanowi granicę wytrzymałości ludzkiego organizmu – dochodzi wówczas do zmian w białkach. Wyróżnia się dwa rodzaje działania wysokiej temperatury na ciało człowieka: ogólne, czyli przegrzanie oraz miejscowe, czyli oparzenie”.
Źródło: Studenckie Zeszyty Naukowe, Zeszyt 27 ∙ rok XVIII ∙ 2015

Mimo że system oddymiania nie gasi bezpośrednio pożaru, to pozwala uratować wielu ludzi.

Systemy oddymiania są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania całej akcji przeciwpożarowej, gdy dochodzi do zdarzenia pożarowego i są niezwykle ważnym elementem podczas ewakuacji. Ponieważ mało kto wie, ale to nie ogień i temperatura powoduje zgony podczas pożaru, a właśnie zatrucie dymem, gorącym dymem wypełnionym wszystkim co ogień zabiera ze sobą podczas spalania – jedna wielka gorąca toksyna. Systemy oddymiania są niemal wszędzie, stoją na straży bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej, budynków przemysłowych oraz budynków mieszkalnych. Dlatego też, ważne jest, aby systemy oddymiania były regularnie przeglądane i utrzymywane w dobrym stanie.

Przeglądy systemu oddymiania są niezbędne do prawidłowego działania systemu ppoż., ponieważ pozwalają na wczesne wykrycie ewentualnych usterek. Dzięki temu można je naprawić przed tym, zanim ich działanie zweryfikuje zdarzenie pożarowe.
W Polsce przepisy nakładają na zarządców/administratorów budynków obowiązek wykonywania przeglądów systemów oddymiania co najmniej raz w roku, lub częściej jeśli wynika to z DTR. 

Podczas przeglądu sprawdzamy centrale sterujące, czujki, przyciski wentylacji oraz ręczne przyciski oddymiania, testujemy również poprawność działania stacji pogodowej jeśli taka występuje, oraz szczegółowo każdą klapę oddymiania.

W praktyce wygląda to mniej więcej najczęściej tak:

przegląd klap dymowych

Przegląd systemu oddymiania przepisy

Rozporządzenie które wskazuje częstotliwość oraz obowiązek przeglądów to:

Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Szczegółowa Informacja o częstotliwości przeglądów systemu oddymiania każdego z producentów klap dymowych znajduje się zawsze w dokumentacji techniczno-ruchowej. Zazwyczaj wymagają oni, aby system był przeglądany co najmniej raz w roku, ale część producentów wymaga przeglądów raz na pół roku.

Jest to szczególnie ważne w przypadku starania się o wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela. Najważniejszy jednak aspekt to ten, że przeglądy te służą do wykrycia ewentualnych awarii lub uszkodzeń, które mogą uniemożliwić działanie systemu w przypadku pożaru. Z tych powodów, ważne jest, aby przestrzegać przepisów dotyczących przeglądów systemów oddymiania.

Przegląd klap dymowych

Głównym elementem większości systemów oddymiania są klapy dymowe. W końcu to one są kropką nad i całej machiny zadziałania systemu. Klapy dymowe są odpowiedzialne za otwieranie się i zamykanie przewodów wentylacyjnych w przypadku pożaru. Należy upewnić się że klapy działają poprawnie i odpowiednio szybko reagują na sygnał pożaru. Dlatego ważne jest, aby przeglądać je regularnie. Pozwala to na wykrycie ewentualnych awarii lub uszkodzeń, które mogą uniemożliwić skuteczne działanie klap w przypadku pożaru. W przypadku jakichkolwiek problemów z klapami dymowymi, należy natychmiast skontaktować się z serwisem. 

Częstymi usterkami są: uszkodzenie mechanizmu otwierania i zamykania klapy, uszkodzenie oraz zużycie uszczelnień, co może prowadzić do przecieków podczas deszczu, zablokowanie klapy, uszkodzenie elektroniki sterującej, siłowników.

Serwis klap dymowych i systemu oddymiania

Regularne serwisowanie klap dymowych jest równie ważne, jak ich przeglądy. Serwis pozwala na usunięcie ewentualnych awarii lub uszkodzeń, które zostały wykryte podczas przeglądu, a także pozwala na utrzymanie klap w dobrym stanie.
W przypadku uszkodzeń usuwamy usterki, najczęstsze z nich to: wymiana zużytych akumulatorów, naprawa uszkodzonych przewodów podczas różnorakich remontów w obiekcie. Dzięki temu, system oddymiania oraz klapy będą skutecznie spełniały swoją rolę w przypadku pożaru.