Pomorski Serwis Pożarowy

Najlepsza jakość na pomorzu!
To nie tylko hasło, sprawdź nas,
721 815 708

Pomorski Serwis Pożarowy – najlepsza jakość na pomorzu! To nie tylko hasło, sprawdź nas!
tel. 721 815 708

Szukaj
Close this search box.
jakie gaśnice podlegają UDT

Jakie gaśnice podlegają UDT?

Ten artykuł znajduje się w kategorii:

Jestem na facebooku:

skomentuj:

udostępnij:

Jakie gaśnice podlegają UDT?

UWAGA, od 27.01.2022r. zmienia się rodzaj dozoru technicznego gaśnic.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.

Najnowsze informacje o zmianie dozoru technicznego zebrane i skrócone w jednym miejscu: Ważna zmiana w 2022r. – badania UDT gaśnic.

TAK BYŁO:

W bardzo dużym skrócie:
Gaśnice o pojemności 6L i więcej, znajdujące się pod stałym ciśnieniem. Dla przykładu najpopularniejsze to: gaśnice proszkowe 6kg, 12kg, podlegają badaniom okresowym co 5 lat, chyba że w instrukcji producenta podano inaczej.

TAK JEST:

Zmienił się rodzaj dozoru technicznego dla gaśnic przenośnych i przewoźnych (nazywanych niegdyś agregatami proszkowymi na kółkach 25kg).

W praktyce oznacza to, że gaśnice które co 3 lata (pianowe, płynowe, bez wykładziny antykorozyjnej) lub 5 lat (proszkowe) musiały przechodzić dozór pełny UDT nie mają już tego obowiązku, teraz jest to dozór uproszczony.

Wciąż jednak gaśnice należy objąć rewizją zewnętrzną co roku, oraz rewizją wewnętrzną co 5 lat.

 

Co oznacza badanie okresowe, dozór techniczny, jak wyglądają gaśnice podlegające UDT, oraz co dokładnie mówi przepis o badaniu UDT, jakie gaśnice nie podlegają badaniom UDT? – to i wiele więcej w dalszej części artykułu.

Co oznacza że gaśnice podlegają pod UDT?

To, że gaśnice podlegają pod UDT czyli Urząd Dozoru Technicznego oznacza, że zbiorniki gaśnic (bez ich części składowych jak głowica, manometr, czy wąż) podlegają okresowym badaniom, w zależności czy są objęte dozorem pełnym lub uproszczonym.
Może to się wydawać zawiłe…komuś kto słyszy ten termin po raz pierwszy raczej dalej nic to nie mówi, wyjaśniam więc o co tu chodzi.

Zacznijmy od początku. Jakie gaśnice podlegają UDT?
Zbiornik gaśnicy, który podlega badaniom UDT, o którym mowa wygląda tak:

zbiornik gaśnicy UDT

Na zdjęciu widać taki oto zbiornik gaśnicy, jeszcze nie pomalowany.

Do badań okresowych trafia taki zbiornik gaśnicy, opróżniony z proszku, ze zdemontowanymi częściami.

O tym, czy zbiornik gaśnicy podlega badaniom okresowym lub nie, oraz pełnemu lub uproszczonemu dozorowi, mówią przepisy, zebrane i ujęte między innymi tutaj:

Urząd Dozoru Technicznego

Badaniom okresowym podlegają zbiorniki gaśnic, które zostały objęte dozorem pełnym.

O tym, co ile badania okresowe się wykonuje, decydują przepisy z powyższego odnośnika, oraz “instrukcja eksploatacji wytwórcy”, czyli instrukcja producenta gaśnicy.

Jakie gaśnice podlegają UDT? Szybkie podsumowanie, co z powyższego wynika:

1. Wskazane Rozporządzenia decydują czy zbiornik gaśnicy podlega dozorowi pełnemu lub uproszczonemu.

a) Dozór pełny obejmuje czynność jaką jest badanie okresowe

b) Dozór uproszczony nie wymaga badań okresowych na mocy:

“Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym w toku eksploatacji zbiorników gaśnic objętych dozorem technicznym uproszczonym nie są wykonywane badania okresowe.”

2. Terminy badań okresowych zbiorników gaśnic, w zależności od rodzaju gaśnicy wyznaczone są na 2, 3, 5 lub 10 lat, z tym że dla zbiorników gaśnic oznaczonych CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono inne terminy.

Punkt 2 oznacza, że terminy badań okresowych zbiorników gaśnic, mogą być inne niż na przykład co 5 lat, pod warunkiem, że taką informację podał producent gaśnicy w instrukcji eksploatacji.

W praktyce oznacza to, że niektórzy producenci gaśnic dopuszczają stosowanie swoich gaśnic przez 20 lat bez badania okresowego UDT zbiorników co 5 lat, oraz bez potrzeby wymiany proszku gaśniczego co 3-5 lat. To daje ogromne oszczędności przy przeglądach gaśnic.

badanie UDT 20 lat

Aby dowiedzieć się jak możemy jeszcze zredukować koszty przeglądów w firmie, dodatkowo poprawiając bezpieczeństwo oraz skuteczność gaszenia, zapraszam do kontaktu i skorzystania z naszych usług.

Legalizacja butli gaśnic UDT czy dozór techniczny gaśnicy?

Spotkałem się z takim tworem słownym jak: „legalizacja butli gaśnic UDT„, czasem słyszy się o terminie “legalizacji” gaśnicy. Słowo “legalizacja” nie występuje w żadnym Rozporządzeniu jeśli mówimy o dozorze zbiorników gaśnic, czy też badaniu okresowym. Terminem tym określa się jedynie potocznie, badanie okresowe zbiorników gaśnic, dozór techniczny. Zamiennie klienci używają również terminu “legalizacji gaśnicy” mówiąc o czynnościach przeglądu gaśnicy, a kończącego naklejeniem kontrolki. Słyszę czasem takie pytania: “czy legalizujemy gaśnice od ręki?”, lub “czy nakleił Pan już kontrolkę, jest już zalegalizowana?” gdy przeglądam gaśnice, tutaj mają na myśli przegląd gaśnic.

Jak widać termin legalizacja gaśnicy w potocznym języku oznacza najczęściej przegląd gaśnic, a stosuję go zgodnie z Rozporządzeniem z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony ppoż.: „Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej 'gaśnicami’, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym […]”

Mam gaśnice w biurze/firmie/budynku, skąd mam wiedzieć co jest w instrukcji producenta?
Co robić jak mam wymianę/badania okresowe/legalizacje zbiorników gaśnic co roku
Czy na pewno trzeba je wymieniać? Jak często?

Odpowiedź na te pytania częściowo znajduje się tutaj: Wymiana gaśnic? Nie dziękuję!

Jak często wykonywać badania okresowe dowiemy się z instrukcji producenta, jeśli butle oznaczone są znakiem CE. 

Co znajduje się w instrukcji producenta dowiedzieć się możemy wykonując telefon do producenta, znajdziemy go na etykiecie gaśnicy. Informacja na infolinii jest bardzo pomocna, szybko rozwieje wątpliwości, jeśli mamy jakieś podejrzenia co do zbyt częstych wymian.

Dlaczego piszę o wymianach, jeśli tu jest przecież o dozorach i badaniach okresowych zbiorników gaśnic?

Ano dlatego, że bardzo częstą praktyką, jest wymiana gaśnic zamiast badania okresowego. 
Gdy wypada 5 letni okres rewizji wewnętrznej, nieuczciwa firma ppoż. zamiast dokonać takiej rewizji, wymienia wówczas gaśnicę które miała być poddana rewizji wewnętrznej (przypomnę – nowa gaśnica, która ma raptem 5 lat od daty produkcji) i wstawia inną gaśnicę „wymienioną”. Najczęściej ta nowa wymieniona gaśnica to nic innego jak odmalowany złom, z proszkiem gaśniczym który ma niemalże zerową skuteczność, z datą produkcji często 10-15lat.

Więcej w zakładce ppoż. dla firm.

Ok, przejdźmy do najważniejszego pytania:

Jakie gaśnice nie podlegają UDT?

Zbiorniki gaśnic (z wyjątkiem śniegowych) oraz zbiorniki na czynnik gaśniczy wszystkich gaśnic przenośnych (masa gotowej do użycia gaśnicy nie przekracza 20 kg), które zasilane są czynnikiem pędnym z dodatkowego zbiornika (butla, nabój).

Forma dozoru technicznego – dozór uproszczony.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym w toku eksploatacji zbiorników gaśnic objętych dozorem technicznym uproszczonym nie są wykonywane badania okresowe.

Jakie gaśnice nie podlegają UDT? Od 27.01.2022r. w skrócie wszystkie oprócz śniegowych.
Tym samym poniższe nie jest już aktualne:
Zacznę od ostatniego zdania:
zbiorniki na czynnik gaśniczy wszystkich gaśnic przenośnych (masa gotowej do użycia gaśnicy nie przekracza 20 kg), które zasilane są czynnikiem pędnym z dodatkowego zbiornika (butla, nabój).”
 

Gaśnice, które zasilane są czynnikiem pędnym z dodatkowego zbiornika (zwane gaśnicami typu Z), to na przykład takie gaśnice które mają nabój. Gaśnice typu Z jak na zdjęciu poniżej, mają charakterystyczną głowicę, oraz ważą nie więcej niż 20kg razem z proszkiem gaśniczym, zbiornikiem, wężem, zwane w przepisie “masą gotowej gaśnicy”, czyli najpopularniejsze to 6kg, oraz 12kg – nie podlegają badaniom okresowym.

Gaśnice typu X, oprócz śniegowych, oraz wszystkie typu "Z" - nie są wykonywane badania okresowe.

Gaśnica GP 6Z

gasnica-proszkowa gp 6z

Gaśnica GP 12Z

gaśnica-gp-12z

Gaśnice o pojemności zbiornika do 6L czyli na przykład popularne gaśnice proszkowe 1kg, 2kg, 4kg, czy też do gaszenia tłuszczów gaśnice 3L, będące pod stałym ciśnieniem (gaśnice typu X), czyli w odróżnieniu od powyższych to takie posiadające manometr, który wskazuje ciśnienie w zbiorniku – również nie są objęte badaniem okresowym:

Gaśnica GP 2X:

gaśnica GP 2X typu X

Gaśnica GP 4X:

gaśnic-proszkowa-4kg-typu-X

Jakie gaśnice podlegają UDT?

Od 27.01.2022r. tylko gaśnice śniegowe przenośne i przewoźne.
W zbiornikach gaśnic na dwutlenek węgla;

 • rewizja zewnętrzna,
 • rewizja wewnętrzna,
 • próba ciśnieniowa 

muszą być przeprowadzane co 10 lat.

A więc poniższa informacja nie jest już aktualna:

Gaśnice o pojemności 6L i więcej, znajdujące się pod stałym ciśnieniem. Dla przykładu najpopularniejsze to: gaśnice proszkowe 6kg, 12kg, podlegają badaniom okresowym co 5 lat, chyba że w instrukcji producenta podano inaczej.
W praktyce oznacza to, że niektórzy producenci gaśnic pozwalają na użytkowanie swoich gaśnic bez badań okresowych nawet przez 20 lat, co bardzo pochwalam, ze względu iż niektóre firmy ppoż. mocno nadużywały wymieniania gaśnic, o czym napisałem 3 artykuły w sekcji: ppoż. dla firm.

Przepis, który o tym mówi:

„Zbiorniki gaśnic:
pianowych oraz z innym czynnikiem gaśniczym na bazie wody,
proszkowych, halonowych;
o pojemności większej niż 6 litrów znajdujące się pod stałym ciśnieniem (gaz pędny zmagazynowany jest razem z czynnikiem gaśniczym).

Forma dozoru technicznego – dozór pełny.
Badania okresowe – co 5 lat, z tym, że dla zbiorników gaśnic oznaczonych CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono inne terminy.”

Gaśnice pianowe bez powłoki antykorozyjnej stanowią tutaj wyjątek, ponieważ badania okresowe są wykonywane co 3 lata, chyba że instrukcja producenta mówi inaczej:

„Zbiorniki gaśnic pianowych oraz z innym czynnikiem gaśniczym na bazie wody, bez wykładziny antykorozyjnej o pojemności większej niż 6 litrów znajdujące się pod stałym ciśnieniem (gaz pędny zmagazynowany jest razem z czynnikiem gaśniczym).
Forma dozoru technicznego – dozór pełny.
Badania okresowe – co 3 lata, z tym, że dla zbiorników gaśnic oznaczonych CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono inne terminy.”

Gaśnica typu X (ciśnienie w zbiorniku):

Gaśnica typu Z (ciśnienie w naboju):

gaśnica typu Z

Gaśnice śniegowe (na dwutlenek węgla) przenośne i przewoźne, podlegają badaniom okresowym co 10 lat. Najczęściej spotykane są o pojemności 2 kg, lub 5 kg środka gaśniczego.

Zbiorniki gaśnic śniegowych i butle na czynnik pędny w gaśnicach.
Forma dozoru technicznego – dozór pełny.

Badania okresowe – co 10 lat (tak jak dla butli gazowych objętych „Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR”), z tym, że dla oznaczonych CE zgodnie z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono inne terminy.

Gasnica-sniegowa-2x
gaśnica-śniegowa-GS-5X

Czy gaśnice przewoźne, agregaty gaśnicze podlegają UDT?

Od 27.01.2022r. już nie muszą przechodzić dozoru pełnego, czyli prób ciśnieniowych zbiornika, zmienia się na uproszczony.

Tym samym, poniższe nie jest już aktualne:
Gaśnice przewoźne (masa gotowej do użycia gaśnicy przekracza 20 kg), zasilane czynnikiem pędnym z dodatkowego zbiornika (butli) występowały i nadal mogą występować pod nazwą nadaną przez producenta jako „agregaty gaśnicze„. Zbiorniki na czynnik gaśniczy, zasilane czynnikiem pędnym z butli, będących wyposażeniem agregatów gaśniczych (gaśnic przewoźnych), objęte są rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych. Forma dozoru technicznego oraz terminy badań tych zbiorników zawarte są w załączniku do powyższego rozporządzenia (L.p. 62).”

Tłumacząc w praktyce: są to agregaty gaśnicze, zwane też czasami gaśnicami przewoźnymi. Najczęściej spotykane o wadze 25 kg proszku gaśniczego (typu Z), które mają dodatkową butlę, a w niej znajduje się ciśnienie napędzające proszek gaśniczy w zbiorniku. Po odkręceniu takiej butli, ciśnienie wtłaczane jest do zbiornika gaśnicy, a proszek ze zbiornika będzie mógł znaleźć ujście przez wąż.

L.p.62 mówi że gaśnice przewoźne:
Rewizja zewnętrzna: co 2 lata
Rewizja wewnętrzna: co 5 lat
Próba ciśnieniowa zbiornika: co 10 lat.

Zgłoszenie gaśnicy przewoźnej typu "X" do UDT
(Gaśnice 25kg)

Nowe Rozporządzenie znosi obowiązek zgłoszenia do UDT gaśnic przewoźnych przy ich  eksploatacji.

Od 27.01.2022r. nie trzeba już zgłaszać gaśnic przewoźnych (agregatów proszkowych) do UDT. Nie ma też obowiązku wykonywania badań ciśnieniowych tychże zbiorników.

Poniższa informacja od 27.01.2022r. także jest nieaktualna, można sobie podejrzeć jak było do tej pory:
Według oficjalnego pisma jednego z producentów:
„Ustala się okres eksploatacji gaśnic na 25 lat, pod warunkiem okresowych badań przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego po 20 – tu latach.
Gaśnica przewoźna w czasie eksploatacji podlega przeglądom nie rzadziej niż co 12 miesięcy zgodnie z instrukcją serwisową. Ponadto jako urządzenie ciśnieniowe w ramach nadzoru nad gaśnicą zaleca się:
co rok – oględziny zewnętrzne zbiornika
co 5 lat – oględziny wewnętrzne zbiornika, połączeń gwintowych i zaworu.
Przed przystąpieniem do eksploatacji, gaśnicę przewoźną należy zgłosić do właściwego terenowo oddziału UDT.”

W praktyce, obecnie gaśnice przewoźne typu X (z manometrem, pod stałym ciśnieniem) jeśli producent zawarł taką informację w instrukcji, mogą być użytkowane przez 25 lat, nie potrzeba już badania okresowego po 20 latach, nie co 5 jak w agregatach gaśniczych z zewnętrzną butlą.

Najważniejsze jest to, że każdą gaśnicę przewoźną trzeba zgłosić do UDT.

Pojemność zbiorników gaśnic - czyli skąd wiedzieć ile litrów ma dana gaśnica?

Jak słusznie można zauważyć, producenci gaśnic nie podają jaką pojemność zbiornika ma dana gaśnica. Najczęściej spotykanymi informacjami są: masa środka gaśniczego, oraz masa całkowita.

W najpopularniejszej gaśnicy proszkowej 6kg, masa środka gaśniczego to 6kg, a masa całkowita to około 9kg, w skład masy całkowitej wchodzi proszek gaśniczy, zbiornik, głowica, wąż, zawleczka.

Dla przypomnienia: gaśnica proszkowa potocznie zwana 6kg, nie waży 6kg a około 9kg, 6kg to masa proszku gaśniczego.

Co może budzić wątpliwości w powyższych przepisach to stwierdzenie,
“zbiorniki gaśnic o pojemności większej niż 6 litrów” lub pojemności mniejszej niż 6L.

Skąd wiadomo ile jaka gaśnica ma pojemności jeśli producent tego nie podaje?
Można to sobie obliczyć.

Producenci gaśnic podają na szczęście wymiary, jak wysokość całkowita oraz średnica zbiornika. Wysokość całkowita mierzona jest razem z głowicą, trzeba odjąć więc wysokość głowicy lub zmierzyć wysokość samego zbiornika, ja mierzyłem wysokość zbiornika.

Obliczałem według wzoru na objętość walca, podając dane w przybliżeniu, ponieważ nie mierzyłem co do mm.
Gaśnica proszkowa 4kg posiada zbiornik o pojemności od 5.1L do 5,3L w zależności od producenta.
Gaśnica proszkowa 6kg – objętość zbiornika to w przybliżeniu od 6,7L do 7L, zależnie od producenta.

Gaśnice śniegowe nie zostały rozróżnione w powyższych przepisach co do pojemności, ale podaję jako ciekawostkę pojemność zbiornika gaśnicy śniegowej 5kg: 9,5L do 9,8L, w zależności od producenta.

Czy trzeba wykonywać badania okresowe UDT gaśnic, podczas corocznych rutynowych przeglądów ppoż., lub po użyciu gaśnicy poniżej 6L?

Takie pytanie dostałem ostatnio w wiadomości.

Nie spotkałem się z żadnym przepisem, czy też instrukcją producenta, która by mówiła, że po użyciu gaśnicy trzeba byłoby ją poddać badaniom okresowym.
Warto tu przypomnieć, że gaśnice poniżej 6L pod stałym ciśnieniem oraz na “nabój”, każdej pojemności, oprócz śniegowych, w ogóle nie podlegają badaniom okresowym.

Co obejmuje badanie okresowe?

Badania okresowe są wykonywane jako:

 • rewizje wewnętrzne – obejmują ocenę wizualną stanu ścianek urządzenia ciśnieniowego, jego połączeń rozłącznych i nierozłącznych oraz osprzętu zabezpieczającego i ciśnieniowego. W uzasadnionych przypadkach ocena wizualna może być uzupełniona lub zastąpiona innymi badaniami;
 • próby ciśnieniowe – wykonywane z zasady jako próby hydrauliczne, przy czym w technicznie uzasadnionych przypadkach próbę hydrauliczną można zastąpić inną próbą lub badaniem innego rodzaju po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego;
 • rewizje zewnętrzne – obejmują zewnętrzne oględziny urządzenia ciśnieniowego i osprzętu w miejscach dostępnych, a w miarę możliwości także sprawdzenie działania tego osprzętu.
 

Co obejmuje dozór pełny, ograniczony, oraz uproszczony?

Mówi o tym: Ustawa z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

„Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi, niezależnie od czynności, o których mowa w art. 8 ust. 1—3, 6 i 7, jest wykonywany w formie:
dozoru technicznego pełnego,
dozoru technicznego ograniczonego,
dozoru technicznego uproszczonego.

Art. 13. 1. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej:
w toku wytwarzania urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym pełnym lub ograniczonym organ właściwej jednostki dozoru technicznego sprawdza wykonanie określonych materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania tych urządzeń oraz przeprowadza badania typu urządzeń produkowanych seryjnie, a także wykonuje badania techniczne sprawdzające zgodność wykonania urządzeń technicznych z dokumentacją i warunkami technicznymi dozoru technicznego,

w toku eksploatacji urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym pełnym organ właściwej jednostki dozoru technicznego:
przeprowadza badania urządzenia w warunkach gotowości do pracy — badania odbiorcze,
wykonuje okresowe i doraźne badania techniczne,
sprawdza zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne,

3) w toku eksploatacji urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym ograniczonym organ właściwej jednostki dozoru technicznego:
przeprowadza badania urządzenia w warunkach gotowości do pracy — badania odbiorcze,
wykonuje doraźne badania techniczne,
sprawdza zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne,

4) w toku wytwarzania urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym uproszczonym organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza badania typu oraz sprawdza, czy urządzenia są wytwarzane zgodnie z warunkami określonymi w art. 9 ust. 4.
2. W przypadku zagrożenia utrzymania ciągłości produkcji w zakładzie o ruchu ciągłym organ właściwej jednostki dozoru technicznego jest obowiązany przystąpić do doraźnego badania technicznego w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od zgłoszenia zagrożenia.”

Na czym polega dozór techniczny pełny?

„Organ właściwej jednostki dozoru technicznego:

 • przeprowadza badania urządzenia w warunkach gotowości do pracy — badania odbiorcze,
 • wykonuje okresowe i doraźne badania techniczne,
 • sprawdza zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne,”

Na czym polega dozór techniczny ograniczony?

„w toku eksploatacji urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym ograniczonym organ właściwej jednostki dozoru technicznego:

 • przeprowadza badania urządzenia w warunkach gotowości do pracy — badania odbiorcze,
 • wykonuje doraźne badania techniczne,
 • sprawdza zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne,”

Na czym polega dozór techniczny uproszczony?

Tutaj robi się nieco bardziej skomplikowane, więc zbiorę to w całość (uproszczony tak? Patrzcie tylko na te przepisy):

“W toku wytwarzania urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym uproszczonym organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza badania typu oraz sprawdza, czy urządzenia są wytwarzane zgodnie z warunkami określonymi w art. 9 ust. 4.”

Pierwsza część końcówki zdania: “organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza badania typu“.

Badania typu to:

Art. 16 Ust. 4. “Badanie, o którym mowa w ust. 3, polega na zbadaniu wybranego losowo urządzenia w zakresie zgodności wykonania urządzenia z uzgodnioną dokumentacją oraz przeprowadzeniu prób technicznych w warunkach gotowości do pracy, z zastrzeżeniem ust. 5, jeśli przewidują to warunki techniczne dozoru technicznego.

Ust. 5.  Urządzenie może być poddane dodatkowym badaniom specjalistycznym, włącznie z badaniami niszczącymi.“

To prowadzi do:

art. 16. Ust. 3. który mówi:

“Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, powinno być poprzedzone przeprowadzeniem badania typu urządzenia.”

A to z kolei prowadzi do ust.1

Oznaczeniu znakiem dozoru technicznego, o którym mowa w art. 15 ust. 1, podlegają urządzenia techniczne dopuszczone do obrotu na podstawie decyzji o dopuszczeniu do obrotu, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Kolejny krok: Art. 15 ust.1 

Ust. 1.  Decyzji zezwalającej, o której mowa w art. 14 ust. 4, nie wydaje się dla urządzeń objętych dozorem technicznym uproszczonym lub oznaczonych przez wytwarzającego znakiem dozoru technicznego.

to prowadzi do: art. 14 ust. 4. Na podstawie pozytywnych wyników badań i wykonanych czynności, o których mowa w ust. 2, organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia, w której ustala formę dozoru technicznego, jaką będzie objęte to urządzenie.

Nie idźmy dalej, jak widać wchodzimy coraz głębiej do labiryntu.

Druga część: “czy urządzenia są wytwarzane zgodnie z warunkami określonymi w art. 9 ust. 4.” to:
Dokument potwierdzający przyznanie uprawnienia zawiera określenie warunków stanowiących podstawę jego wydania, a w szczególności:

1) specyfikacje techniczne – dokumenty określające cechy, jakie urządzenie techniczne powinno posiadać w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, znakowania i oznaczania urządzenia – które powinny być stosowane przy wytwarzaniu urządzenia technicznego, materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego;

2) technologie stosowane przy wytwarzaniu, naprawie lub modernizacji urządzeń technicznych;

3) materiały stosowane do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych;

4) wymagania dotyczące kontroli jakości urządzeń technicznych.

Najważniejsze moim zdaniem w badaniu uproszczonym to 2 punkty:

Badanie typu:
“polega na zbadaniu wybranego losowo urządzenia w zakresie zgodności wykonania urządzenia z uzgodnioną dokumentacją oraz przeprowadzeniu prób technicznych w warunkach gotowości do pracy, [..] Urządzenie może być poddane dodatkowym badaniom specjalistycznym, włącznie z badaniami niszczącymi.“

oraz sprawdzenie dokumentów: “Dokument potwierdzający przyznanie uprawnienia zawiera określenie warunków stanowiących podstawę jego wydania”

Uff…

Brak UDT konsekwencje

Co może grozić za brak aktualnych badań UDT? Mówi o tym przepis:

Dz.U.2019.0.667 t.j. – Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Art. 63. dozór tech.

Przepis karny

 1. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne:
 1. bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji lub obrotu,
 2. wbrew decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o wstrzymaniu eksploatacji lub wycofaniu z obrotu urządzenia technicznego,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 1. Tej samej karze podlega ten, kto:
 1. eksploatuje urządzenie do odzyskiwania par paliwa bez przeprowadzenia okresowych badań technicznych lub wbrew decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o wstrzymaniu eksploatacji tego urządzenia;
 2. przerabia urządzenie techniczne bez zgody organu właściwej jednostki dozoru technicznego

Jakie zbiorniki gaśnic podlegają pod UDT? Streszczenie.

 • Zbiorniki gaśnic każdego typu oprócz śniegowych do 6L (typu X i Z) – nie wymagają badań okresowych.
 • Zbiorniki gaśnic pod stałym ciśnieniem (typu X) 6L i więcej – badanie okresowe co 5 lat, chyba że gaśnica ma znak CE i w instrukcji producenta podano inaczej (20lat).
 • Zbiorniki gaśnic pod stałym ciśnieniem (typu X) 6L i więcej pianowe, płynowe bez wykończenia antykorozyjnego – badanie okresowe co 3 lata, chyba że gaśnica ma znak CE i w instrukcji producenta podano inaczej.
 • Gaśnice 6L i więcej pod stałym ciśnieniem ze środkiem gaśniczym na bazie wody, jeśli zbiornik ma wykończenie antykorozyjne – badanie okresowe co 5 lat, chyba że gaśnica ma znak CE i w instrukcji producenta podano inaczej.
 • Gaśnice śniegowe i butle z ciśnieniem (jak na przykład w agregacie gaśniczym typu Z) – badanie okresowe co 10 lat. Chyba że gaśnica ma znak CE i w instrukcji producenta podano inaczej.
 • Gaśnice przewoźne powyżej 20 kg typu Z:
  Rewizja zewnętrzna – co 2 lata
  Rewizja wewnętrzna – co 5 lat
  Próba ciśnieniowa zbiornika – co 10 lat
 • Gaśnice przewoźne powyżej 20kg typu X: badanie okresowe po 20 latach jeśli w instrukcji producenta tak wskazano.

Mam na imię Maciej.
Opisuję tutaj bieżące wydarzenia, te związane z pracą i nie tylko.
Można tu znaleźć ciekawe miejsca w których bywamy, oraz najciekawsze artykuły w polskim internecie dotyczące spraw ppoż.

Najnowsze posty

Jeśli Ci się spodobało podziel się :)

Facebook
Twitter

Powiązane tematy

Chcesz zlecić przegląd gaśnic?
Najpierw przeczytaj koniecznie:

Subscribe
Notify of
pole nie jest wymagane
pole nie jest wymagane
4 Komentarze
Najstarsze
Najnowsze Najwięcej głosów
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze