Pomorski Serwis Pożarowy

Najlepsza jakość na pomorzu!
To nie tylko hasło, sprawdź nas,
721 815 708

Pomorski Serwis Pożarowy – najlepsza jakość na pomorzu! To nie tylko hasło, sprawdź nas!
tel. 721 815 708

Szukaj
Close this search box.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu przegląd
Logo gasnicowy

Gasnicowy.pl​

email: kontakt@gasnicowy.pl
telefon: 721 815 708

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu przegląd co ile?

Zgodnie z przepisami:

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

Mowa jest w nim o tym, że należy sprawdzić zgodność projektu obiektu budowlanego z wymaganiami przeciwpożarowymi. 

Drugi przepis, w którym mowa jest o przeciwpożarowych wyłącznikach prądu jako urządzeniach przeciwpożarowych to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zgodnie z tym Rozporządzeniem przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu należy wykonywać co najmniej raz w roku.

Każdy obiekt przekraczający kubaturę 1000 m3 lub zawierający strefy zagrożone wybuchem musi być wyposażony  w przeciwpożarowe wyłączniki prądu. 

Projekt instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu musi zatwierdzić rzeczoznawca ds. ppoż.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu przegląd

Dlaczego tak ważne jest przeprowadzanie przeglądów przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz dlaczego właśnie u nas warto go wykonać?

Odpowiadając na pierwsze pytanie musimy zdać sobie najpierw sprawę do czego służy.  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy do grupy urządzeń przeciwpożarowych, mających na celu ochronę życia i mienia, co prawda nie tak aktywnie jak gaśnice czy hydranty, w tym przypadku jego zadaniem jest odcięcie dopływu prądu do wszystkich zbędnych urządzeń podczas np. ewakuacji lub akcji gaśniczej, a jedynie utrzymanie dopływu prądu tam gdzie jest to niezbędne, np. urządzeń krytycznych dla funkcjonowania obiektu, jak wentylacja pożarowa, systemy ostrzegawcze, windy, hydrofornie, itp.

Dlaczego właśnie u nas? Ponieważ mamy doświadczenie, wykonujemy je zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz oferujemy najlepsze ceny. Wykonuje je elektryk z odpowiednimi uprawnieniami SEP w dogodnych dla funkcjonowania firmy godzinach.

Słuchamy klientów oraz ich potrzeb, współpracujemy w każdym zakresie.

Ponieważ rozumiemy że wykonując przegląd gdy na przykład akurat nie ma informatyka w firmie, a postawienie serwera jest kluczowe, wymaga umówienia się na konkretną godzinę nawet jeśli jest to późna godzina wieczorna lub 6 rano.

Zakres kontroli obejmuje najważniejsze elementy funkcjonowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, oraz wytyczne jego producentów, są to między innymi:
– Sprawdzenie wizualne, umiejscowienie zgodnie z przepisami, oznakowanie.
– Sprawdzenie funkcjonowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, czy uruchamia się samoczynnie, wybijając przycisk, czy trzeba go wcisnąć.
– Kondycja techniczna, elementy wchodzące w skład przycisku przeciwpożarowego; elektryka, obudowa, szybka, sprawdzenie połączeń, przewodów.

W razie stwierdzenia uszkodzenia lub awarii naprawiamy, serwisujemy uszkodzone elementy.

Po zakończonych pracach sporządzamy odpowiedni protokół, mając na względzie obowiązujące przepisy oraz wymagania Straży Pożarnej podczas kontroli. Zawiera on też ewentualne uwagi oraz termin kolejnego sprawdzenia, którego pilnujemy w naszym kalendarzu.