Pomorski Serwis Pożarowy

Najlepsza jakość na pomorzu!
To nie tylko hasło, sprawdź nas,
721 815 708

Pomorski Serwis Pożarowy – najlepsza jakość na pomorzu! To nie tylko hasło, sprawdź nas!
tel. 721 815 708

Szukaj
Close this search box.
Wydajność hydrantów zewnętrznych

Wydajność hydrantów zewnętrznych

Ten artykuł znajduje się w kategorii:

Jestem na facebooku:

skomentuj:

udostępnij:

Hydranty zewnętrzne obok gaśnic są ważnym elementem walki z pożarem, dostarczają wodę wozom strażackim podczas akcji gaśniczej.

Wykonujemy badania wydajności hydrantów każdego typu, zewnętrzne, wewnętrzne, z dwóch hydrantów jednocześnie oraz wszelkie inne do odbioru lub kontroli PSP: Badanie wydajności hydrantów.

Wydajność hydrantów zewnętrznych w przypadku otrzymania negatywnego wyniku, można uzyskać na kilka sposobów, jedne są bezkosztowe, inne bardziej. O wszystkich możliwościach informujemy po badaniu. Aby skorzystać z naszych usług, zapraszamy do kontaktu.

Badanie hydrantów zewnętrznych również należy do czynności, jakie trzeba co roku realizować, zgodnie z przepisami, które mówią, że przegląd sprzętu ppoż. powinien być wykonywany co najmniej raz w roku, a w to wliczają się również hydranty zewnętrzne. Piszę o tym dlatego, ponieważ często zarządcy budynków nie mają świadomości, że hydrant zewnętrzny znajdujący się poza terenem danego obiektu, również należy badać. O tym, dlaczego to tak ważne pisałem tutaj: Przegląd gaśnic – czy trzeba robić?

Woda z hydrantu podłączona jest do tej samej sieci, co woda z wodociągów, którą pijemy na co dzień. O tym dlaczego jednak nie należy jej pić, pisałem tutaj: Czy można pić wodę z hydrantu?

Można nią jednak śmiało gasić!

Hydranty zewnętrzne to takie które, najbardziej rzucają się w oczy, idąc chodnikiem czy jadąc ulicą. Dzielą się na nadziemne – to właśnie te czerwone które najczęściej widać, oraz podziemne – to te które ciężko dostrzec, a wyglądają w ten sposób:

Hydrant zewnętrzny podziemny
Hydrant zewnętrzny podziemny z zasuwą

Pod większą owalną klapą znajduje się hydrant podziemny oraz zasuwa do uruchamiania przepływu oraz odcinania wody. Pod tym mniejszym kółeczkiem jest dodatkowa zasuwa, awaryjna.

Wróćmy jednak do wydajności hydrantów zewnętrznych.

Wydajność hydrantu zewnętrznego

Hydranty wewnętrzne jak i zewnętrzne muszą spełnić określone normy wydajności.

Co ciekawe, Rozporządzenie którego dotyczą przepisy odnośnie hydrantów zewnętrznych jest zupełnie inne, niż to którego dotyczą hydranty wewnętrzne. Tutaj zajmiemy się hydrantami zewnętrznymi.

Istnieją różne typy hydrantów, nadziemne, podziemne, o różnych średnicach nominalnych, dla każdego z nich, w zależności od średnicy przekroju obowiązują inne normy wydajności.

Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych przepisy

Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych regulują przepisy:

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

§10. pkt. 8
Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:

1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm3/s;

2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 — 15 dm3/s;

3) dla hydrantu podziemnego DN 80 — 10 dm3/s;

4) dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci, o której mowa w § 9 ust. 2 — 5 dm3/s.

Rozwinięcie ode mnie dla powyższego podpunktu 4):
„dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci, o której mowa w § 9 ust. 2 — 5dm3/s.”

§9. pkt. 2 mówi, że:
Sieć wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać wydajność nie mniejszą niż 5dm3/s i ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa (megapaskala), przez co najmniej 2 godziny.

Kiedy wymagane jest uzyskanie wydajności 5 dm3/s podpowiada nam:
§3. pkt. 3.
W  przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2 000 wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla pozostałych  obiektów  budowlanych powinna wynosić co najmniej 5 dm3/s.

Z doświadczenia moja interpretacja tego przepisu jest taka, że 5dm3/s w jednostkach osadniczych do 2000 mieszkańców dotyczy tylko obiektów z kategorii ZL. PM i przedsiębiorstwa, hale produkcyjne, magazynowe się tego nie tyczą, dla nich dalej obowiązuje co najmniej 10dm3/s.

Wydajność hydrantu DN80

W skrócie: 

wydajność hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm3/s;

wydajność hydrantu podziemnego DN 80 — 10 dm3/s;

dla hydrantu nadziemnego DN 80 w przypadku  jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2 000 – 5 dm3/s

Szczegółowo zostało to opisane w tym paragrafie:

§5. pkt. 1
Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektów  budowlanych o takim przeznaczeniu, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru, wynosi:

1) dla budynku o kubaturze brutto do 5 000 m3 i o powierzchni wewnętrznej do 1000  m2 — 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub 100 m3 zapasu  wody  w  przeciwpożarowym zbiorniku wodnym;

2) dla budynków niewymienionych w pkt 1 — 20 dm3/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym;

3) dla obiektów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 —10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody  w  przeciwpożarowym zbiorniku wodnym.

  1. W przypadku braku wymaganej ilości wody,o której mowa w ust. 1, dopuszcza się jej uzupełnienie ze źródeł, o których mowa w § 4 ust. 5, przy czym w przypadku przeciwpożarowego zbiornika wodnego jego pojemność powinna wynosić 10 m3 zapasu wody na 1 dm3/s brakującej wydajności wodociągu, jednak nie mniej niż 50 m3.

Na szczęście z pomocą przychodzi tabela:

Mam na imię Maciej.
Opisuję tutaj bieżące wydarzenia, te związane z pracą i nie tylko.
Można tu znaleźć ciekawe miejsca w których bywamy, oraz najciekawsze artykuły w polskim internecie dotyczące spraw ppoż.

Najnowsze posty

Jeśli Ci się spodobało podziel się :)

Facebook
Twitter

Powiązane tematy

Chcesz zlecić przegląd gaśnic?
Najpierw przeczytaj koniecznie:

Subscribe
Notify of
pole nie jest wymagane
pole nie jest wymagane
0 Komentarze
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze